Baikar Blue logo.png

ԳՈՅԺ

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

 

Ազնիւ Տիկին Յասմիկ Մանտոսեան

Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա

 

Սիրելի սգակիր Յասմիկ Մանտոսեան,

Թէքէեան Մշակութային Միութեան Կեդրոնական Վարչութիւնը խորունկ վիշտով իմացաւ Ձեր սիրեցեալ ամուսնոյն եւ մեր երկարամեայ գործակիցին` Գէորգ Մանտոսեանի մահուան գոյժը: Անոր կորուստը դաժան հարուած մըն է որքան իր ընտանեկան հարազատներուն, նոյնքան նաեւ մեր ազգային ու միութենական կեանքին:

Գէորգը, իր ուսման եւ ասպարէզի տարիներուն խորապէս նուիրուած էր մեր ազգային ու մշակութային կեանքին, սկսելով իր ծննդավայր Երուսաղէմէն ուր իր ազգային նուիրումի մկրտութիւնը ստացած էր տեղւոյն Հ.Ե.Մ.ի շարքերուն մէջ: Այնուհետեւ իր ազգային ծառայութեան յանձնառութիւնը աւելի խորացաւ եւ համապարփակ դարձաւ այն բոլոր համայնքներուն մէջ ուր ինք ապրեցաւ:

Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցին, Հ.Բ.Ը.Միութիւնը եւ ազգային այլ հաստատութիւններ լիովին նպաստաւորուեցան անոր տաղանդէն եւ ծառայութեան ոգիէն:

Ան նաեւ գտնուեցաւ առաջնորդի դիրքերուն վրայ երբ Լոս Անճելըսի հայութիւնը որոշեց կառուցել Մոնթեպելլոյի Յուշարձանը ցեղասպանութեան զոհ մեր բիւրաւոր նահատակներու յիշատակին:

Գէորգի յիշատակին հանդէպ երախտագիտութեան անսահման պարտք մը ունին Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնն ու Թէքէեան Մշակութային Մշակութային Միութիւնը, որոնց ծառայեց երկար տարիներ` ղեկավար դիրքերու վրայ:

Ան յատկապէս նախաձեռնող դեր մը ունեցաւ հարաւային Գալիֆորնիոյ մէջ Թէքէեան Մշակութային Միութեան կառոյցներու կայացման մէջ:

Կեդրոնական Վարչութիւնս երկար տարիներ վայելեց անոր գործակցութիւնն ու նախաձեռնութեան ոգին, սատարելով բազում կրթական ու մշակութային ծրագիրներու: Անոր անունն ու վաստակը առնչուած կը մնան յատկապէս Թ.Մ.Մ.ի Արշակ Տիգրանեան վարժարանի կայացման նախաձեռնութեան հետ, Հոլիվուտ քաղաքին մէջ: Գէորգ Մանտոսեանին նման նուիրեալ ազգայիններ միայն կրնան գիտակցիլ թէ ինչպիսի հզօր պատասխանատուութիւն է հայ դպրոց կառուցել ամերիկեան պայմաններու ներքեւ եւ զայն 34 տարիներ ամբողջ բարւոք կերպով առաջնորդել բազում մարտահրաւէրներու դիմաց:

Թ.Մ.Մ.ի մեր կազմին համար աննախընաց նախաձեռնութիւն մըն էր ստանձնել Տիգրանեան վարժարանի բեռը. սակայն, Գէորգին նկատմամբ բազմաթիւ բարերարներու վստահութիւնն ու համարումն են որոնք սատարեցին վարժարանի նիւթական կարիքներու ապահովման:

Վարժարանի բացման առիթով ողջունողներու եւ սատարողներու թիւը աւելի նուազ էր քան քննադատողներու թիւը անոր փակման առիթով, որ տեղի ունեցաւ անկարելի պայմաններու ներքեւ: Մանտոսեանի վաստակը այդ կրթական հաստատութեան հանդէպ գնահատել կրնան միայն անոնք որոնք գիտցած են դպրոց կառուցանել եւ զայն հերոսաբար ղեկավարել ամբողջ 34 տարիներ: Մեր գաղութահայ պատմութիւնն ու մեր Թէքէեանի կազմը երախտագիտութեամբ կը նշեն այդ նուիրական գործին սահմանուած Մանտոսեանի վաստակը:

Գէորգ Մանտոսեանը սակաւախօս այլ անդուլ գործող նուիրեալ մըն էր, յօրինակ այլոց որոնք անոր հակառակովը կը պայմանաւորեն իրենց կեանքը:

Մահկանացու մարդոց գործն է միայն անմահ. մենք կու գանք խոնարհիլ այդ գործին հանդէպ եւ յաւերժացնել իր յիշատակը:

Այս տխուր առիթով Կեդրոնական Վարչութիւնս կու գայ իր խորին ցաւակցութիւնները յայտնելու Ձեզի եւ Մանտոսեան սգակիր ընտանիքի բոլոր հարազատներուն:

 

Երկիւղած վշտակցութեամբ,

Ի դիմաց`

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ԵՒ ԳԱՆԱՏԱՅԻ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Յակոբ Վարդիվառեան

Ատենադպիր

 

Երուանդ Ազատեան

Ատենապետ

 

Հոկտեմբեր 18, 2021