Baikar Blue logo.png

“ԹԷՔԷԵԱՆ” ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

“ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ” ՄՐՑԱՆԱԿԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ

Յայտնի են “Վահան Թէքէեան”  մրցանակակիրները

ՙԳրականութիւն՚ անուանակարգում մրցանակը շնորհուեց բանաստեղծ Արտաւազդ Նազարեանին` ՙԱրուարձան՚ եւ ՙՈւղեփակոց՚ բանաստեղծութիւնների ժողովածուների համար` ՙՀայագիտութիւն՚` պատմական գիտութիւնների դոկտոր, փրոֆէսոր Արման Եղիազարեան` ՙԱշոտ Գ Ողորմած թագաւոր հայոց՚ աշխատութեան համար

ՙԹատերական արուեստ՚` ՀՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ, փրոֆէսոր Արմէն Էլբակեանին` ՙԹռիչք կկուի բնի վրայով՚ բեմադրութեան համար

ՙԿերպարուեստ՚` ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Անատոլի Աւետեանին` ՙԷրեբունի-երեւան-2800՚ ստեղծագործութեան համար

ՙԼրագրութիւն՚` Դիանա Մարկոսեանին` ՙՅաջողութեան բանաձեւ՚ հաղորդաշարի համար (Ա-թիւի ՀԸ) եւ Յակոբ Ասատրեանին` Եւրոպայի Սփիւռքի գաղթօջախների կեանքը լուսաբանող հրապարակումների համար (ՙՕրեր՚ ամսագիր)

ՙԳեղարուեստական լուսանկարչութիւն՚` Արմէն Ենգոյեանին` ՙԳիւղական էսքիզներ՚ շարքի եւ Զաւէն Խաչիկեանին` ՙԱնվերնագիր պատերազմ՚ շարքի համար: