Baikar Blue logo.png

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Յարգելի

Տէր եւ Տիկին Սարգիս Փաթափութեան

Լոս Անճելըս

Սիրելի Սարգիս եւ Հայկուհի,

Ազգային հպարտութեան ճըշմարիտ հրճուանքով է որ կը յղենք սոյն գիրը Ձեզի, ողջունելու համար Ձեր որդւոյն` Արտեմ Փաթափութեանի միջազգային արտակարգ եւ եզակի յաջողութիւնը:

Դուք իբրեւ վաստակաւորները մտաւորական, կրթական եւ գաղափարական պատկառելի ժառանգութեան մը յաջողած էք Ձեր ընտանեկան յարկին տակ սնուցանել բացառիկ տաղանդ մը որուն գիտական աննախընթաց ծառայութիւնը մարդկութեան` փառաւորուած է նոպելեան մրցանակի պսակումով:

Հայ ժողովուրդի պատմական այս տխուր հանգրուանին, երբ տակաւին Հայաստանն ու հայութիւնը կը սգան 44օրեայ պատերազմին աղէտն ու աւերուածութիւնը, մե՛ր ազգի հանճարը պէտք էր գար հակադարձութեան պայթումով մը աշխարհին աւետելու թէ այս ազգը տակաւին տալիք ունի մարդկութեան: Եւ ինչպիսի՜ երջանիկ պատեհութիւն է հաստատել որ այդ հանճարին ճառագայթումը կը բխի Ձեր ընտանեկան յարկէն, ուր ծնած է աշխարհի առաջին հայ Նոպելեանական մրցանակակիրը:

Իբրեւ թէքէեանական ընտանիքի հարազատ անդամներ` Ձեր որդւոյն այս շքեղ իրագործումը անսահման հպարտութեամբ կը լեցնէ սիրտերը Ձեր բոլոր գաղափարակից ընկերներուն:

Արտեմ Փաթափութեանի, գիւտով մարդկային քաղաքակրթութիւնը կը յառաջանայ հսկայ ոստումով մը, իսկ Հայաստանն ու հայութիւնը իրենց արժանի տեղը կը գտնեն երկրագունդի քարտէսին վրայ:

Արտեմի եւ Փաթափութեան ընտանիքի յաջողութիւնը կենսատու սնունդ մը կը հանդիսանայ մեր ազգին համար, հաստատելով որ ճակատագրի մռայլ հորիզոնի վրայ տակաւին կան հայ հանճարի լուսարձակող փայլատակումներ:

Անկեղծ հպարտութեամբ

Ի դիմաց`

ԹԷՔԷԵԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ԵՒ ԳԱՆԱՏԱՅԻ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

                  Յակոբ Վարդիվառեան

                          Ատենադպիր

Հոկտեմբեր 14, 2021

Երուանդ Ազատեան

Ատենապետ