Baikar Blue logo.png

ՄԵՐ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹԸ` “ՊԱՅՔԱՐ”

100 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ

ՙՊայքար՚ մեր ժողովուրդի ազգային ու քաղաքական կեանքին հարազատ արտայայտիչը` տարիներով կրցած է պաշտպանել անոր իրաւունքները եւ զօրացնելով անոր կենսունակութիւնն ու հաւատքը դէպի պայծառ ապագայ:  Ան դարձաւ թերթ մը, որ ժողովուրդին շահերուն ծառայելու կոչում ունեցաւ եւ կը սպասէ ժողովուրդէն որ իր կարգին տրամադրէ իր միջոցները մամուլին: Պէտք է խոստովանիլ թէ ՙՊայքար՚ն էր որ այդ մութ օրերուն հնչեցուց վհատութեան դէմ շեփորը եւ յոյս ներշնչեց բոլոր տկար հոգիներուն:

Պէտք չէ մոռնալ որ Հայաստանի անցեալի ընթացիկ վիճակին մասին ՙՊայքար՚ լայն ու հասկնալի բացատրութիւններ տուաւ իր ընթերցողներուն:  Ժողովուրդը ի տես Լոզանի տխուր դաշնագրին երբ դասալքութեան մատնուած էր, դարձեալ ՙՊայքար՚ն էր որ ժողովուրդին մէջ արթնցուց յեղափոխական կորովն ու ազգային առնականութիւնը:

Այսօր ալ, պատմութիւնը կը կրկնուի, եւ ՙՊայքար՚ կը մնայ նո՛յն յանձնառութեամբ առաջնորդել մեր ժողովուրդը առանց յուսահատութեան:  Դարձեալ տխուր դաշնագրեր հրապարակ կ'ելլեն, սակայն հարիւրամեայ փորձառութեամբ ՙՊայքար՚ ու անոր ետին կանգնող Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը իր միութեան 100ամեակի սեմին պիտի շարունակեն խրախուսել մեր ժողովուրդը կանգնելու Հայաստանի պետականութեան կողքին եւ նուիրաբերելու իր լուման մեր հարազատ հայրենիքին:

 

Յ. Վ.