Baikar Blue logo.png

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԵՒ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆՑ

ՄԻՈՒԹԵԱՆ

Ազգայնական երկու կուսակցութիւններու միացումին համար յառաջ տարուած բանակցութիւնները յաջողութեամբ վերջացած ըլլալով այսօր կը հռչակենք անոնց անպայման ու վերջնական միութիւնը`

 

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

անունին տակ:

 

Այս իրողութիւնը ծնունդ է ուժերու անտեսումին, կեդրոնացումին ու ազգային ծառայութեան մասին ամենախորունկ համոզումներու եւ կամեցողութեան: Երկու կուսակցութիւնները կը միանան աւելի ուժգին թափով նուիրուելու համար իրենց կոչումէն բխած պարտաւորութիւններուն եւ աւելի ներուժ կեանք տալու համար ազգայնական ու ռամկավարական այն սկզբունքներուն, որոնցմով ժողովուրդի մը քաղաքական գոյութիւնը կը դառնայ առողջ, զօրաւոր, ապահով, եւ ազատութեան ու խաղաղութեան մթնոլորտի մը մէջ բոլոր ուժերը հնարաւորութիւն կ'ունենան իմացական ու տնտեսական անկաշկանդ զարգացումի ու բարգաւաճումի:

Երկու կուսակցութիւններու միութիւնը հաւատարմութեան վերանորոգուած ուխտ մըն է նոյն ատեն դէպի հայ ժողովուրդի քաղաքական, տնտեսական ու մտաւորական լաւագոյն շահերը ու դէպի ազգային հաստատութիւնները, սեփականութիւններն ու բնորոշ յատկութիւնները, լայնախոհ տրամադրութիւններով. եւ յանձնառութիւն մը` միշտ զերծ մնալու հատուածային, դասակարգային ու աղանդամոլական միտումներէ եւ նեղմիտ անջատողականութենէ:

Հայ ժողովրդի գերագոյն շահերուն մտահոգութիւնովը կայացուած այս միութիւնը վստահ ենք թէ ո՛չ միայն սիրազեղ զգացումներով ու խանդավառութեամբ իրարու կողքի պիտի նետէ երկու կուսակցութիւններուն բոլոր հետեւորդները, աշխատելու բուռն եռանդովը լեցուած, այլ ժողովուրդէն պիտի գնահատուի իբր շինարար գործ, եւ իրեն հրաւիրէ բոլոր այն ուժերը որ քաղաքական կեանքի մէջ նետուելու համար այս տեսակ միութեան մը բաղձանքն ունԷին:

Այս հասկացողութիւններով ու այս յառաջադրութիւններով հայ իրականութեան կը յանձնենք

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ:

 

Ռամկավար Կուսակցութեան միութեան լիազօրներ

Ա. ԹԷՐԶԻՊԱՇԵԱՆ

ԱՐԱՄ ԻՆՃԻՃԵԱՆ

Գ. ՊԷՕԶԻԿԵԱՆ

 

Ազատական Կուսակցութեան

Կեդրոնական Վարչութիւն

 

ՄԻՀՐԱՆ ՍՎԱԶԼԵԱՆ

ՀՐԱՉ ԵՐՈՒԱՆԴ

ԼՈՒԹՖԻԿ ԳՈՒՅՈՒՄՃԵԱՆ

Կ. Պոլիս, Հոկտեմբեր 1, 1921