Baikar Blue logo.png

ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿ ՄԸ

Այս օրերուն Ամերիկա կը նշէ քսանամեակը 9/11-ի աղէտին երբ Նիւ Եորքի հպարտութիւնը նկատուող World Trade Center-ը կործանեցաւ ահաբեկիչներու սադրանքովª քաղաքացիական օդանաւերու բախումին տակ:

Այդ ողբերգութիւնը արժեց 3000 քաղաքացիներու կեանքը եւ դեռ կրակը կ'այրէ հոն ուր ինկած էր, ինչպէս կ'ըսէ ժողովրդային առածը:

Ահաբեկչական այդ արարքը ցոյց տուաւ որ աշխարհի ամէնէն հզօր կարծուած միջնաբերդն անգամ խոցելի է չարիքի ասպետներու վճռակամութեան դիմաց:

Երկրորդ դասը այն է որ այդ հարուածը մէկ րոպէի մէջ միացուց ամբողջ Ամերիկայի բնակչութիւնը, դրսեւորելով հայրենասիրութեան անօրինակ միասնականութիւն մը:

Այս դասերէն կրնա՞ն օգտուիլ նաեւ Հայաստանն ու հայութիւնը: Տակաւին նոր 5000 հայ երիտասարդներու կեանքը հնձուեցաւ Հայաստանի մէջ: Անոնց թափած արիւնը շաղախ մը պիտի հանդիսանա՞յ համահայկական միասնականութեան: