Baikar Blue logo.png

ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ

Օգոստոս 23ին Պէյրութի մէջ իր մահկանացուն կնքեց գրող եւ հասարակական գործիչ Գասպար Տէրտէրեանը: Ան ամէնէն փայլուն դէմքերէն մէկն էր ՀԲԸՄի Յովակիմեան-Մանուկեան ոսկի սերունդին: Իր ուսանողական տարիներուն ան մտած էր ՌԱԿի շարքերը, ուր աչքի զարկած էր իր հռետորական եւ առաջնորդական արտակարգ ձիրքերով: Հետզհետէ ազգային գաղափարական շրջանակները նեղ զգալով անցաւ միջազգայնական գաղափարական ոլորտ, հանդէս գալով նաեւ իբրեւ քաղաքական գործիչ, երբեք չխզուելով հայկական ազգային կեանքէն եւ Հայ Դատի հետապնդման աշխատանքներէն:

Յովակիմեանէն շրջանաւարտ ըլլալէ ետք մտաւ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարան, հետեւելու բնագիտութեան. սակայն թերաւարտ` նախընտրեց իրաւագիտութեան ճիւղը եւ ընդունւեցաւ Պէյրութի Ֆրանսական համալսարանի (Սենթ Ժոզէֆ) փաստաբանական բաժինը եւ վկայուեցաւ եւ աշխատեցաւ իբրեւ փաստաբան:

Հռետորական եւ գրիչի արտակարգ ձիրքերով օժտուած մտաւորական, որ չորս լեզուներու կը տիրապետէր, ունեցաւ բեղուն գործունէութիւն:

Գրած է բազում յօդուածներ եւ հրատարակած հատորներ` պատմական, քաղաքական ու փիլիսոփայական նիւթերու շուրջ: Ան հետեւորդ էր մարքսիզմի տեսաբանութեան եւ իր քաղաքական ու գաղափարական վերլուծումները կը կատարէր այդ տեսաբանութեան եզրերով:

Ան հանդիսացաւ ու մնաց հզօր ներկայութիւն մը Լիբանանի ազգային գաղափարական կեանքի մէջ եւ անոր կորուստը անփոխարինելի բաց մը կը թողու իր ետին:

Մեր յաջորդ թիւով կþանդրադառնանք իր կեանքին ու գործունէութեան:

Յարգանք` իր վաստակին եւ յիշատակին: