Baikar Blue logo.png

Ռ.Ա.Կ.-Ի ԿԱԶՄԱՒՈՐՄԱՆ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

Վերջապէս եկան Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի զինադադարն ու Սեւրի դաշնագիրը եւ 1920ի Սեպտեմբերին, երկու կուսակցութիւնները Ռամկավար եւ Ազատական (Վերակազմեալ Հնչակեան) իրենց Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովները գումարեցին Կ. Պոլսոյ մէջ, եւ որոշեցին միանալ: 1921ին երկու պատգամաւորական ժողովներու Համագումար հանդիսաւոր Ուխտին մէջ հիմը դրուեցաւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան:

Միութեան իրականացումը յաջողցուցին ընկերներ Վահան Թէքէեան, Աւետիս Թէրզիպաշեան, Լ. Գույումճեան, Արտակ Դարբինեան, Ա. Սաֆրաստեան, Մեթր Ա. Ճիւմպիւշեան, Գրիգոր Պէօզիւքեան, Տոքթ. Վ. Ալթունեան, Շ. Յակոբեան, Փրոֆ. Մ. Անանիկեան, Տ. Ա. Տիքիճեան, Հրաչ Երուանդ, Տոքթ. Էնֆիէճեան, Ա. Ինճիճեան, Պետրոսեան, Մուշեղ Սերոբեան, Տոքթ. Յ. Թօփճեան, Ասլան, Մ. Սվազլեան եւ Պ. Եղիայեան:

Բայց այս միութիւնը եղաւ ամէն բանէ առաջ արդիւնք միատեսակ ուղեգիծ ու գործելակերպ ունեցող հատուածներու միաձուլման անհրաժեշտութեան` միահամուռ ջանքերով կազմակերպելու հայ սփիւռքը եւ զօրացնելու նորաստեղծ հայրենիքը` Խորհրդային Հայաստանը, որովհետեւ ՙ... կը փակուէր թուրքին դէմ ինքնապաշտպանութեան կռիւի շրջանը՚ եւ Հայաստանի մէջ հայ պետականութեան հիմնումով, իսկ սփիւռքի մէջ գաղութներու գոյացումով նոր խնդիրներ կը դիմագրաւէր արեւմտահայը:

Այս միութեան համաձայնութիւնը պարզապէս անունի փոփոխութիւն մըն էր` բայց ոչ սկզբունքի:

Սեպտեմբեր 1921ի համաձայնութիւնը ազատականներու եւ ռամկավարներու միջեւ եղաւ վերջին միաձուլումը մինչ այդ կատարւած միութեան փորձերուն:

Այսօր ալ , դար մը ետք, ռամկավար ազատականներս դէմ յանդիման կը գտնուինք նոյնանման կացութեան մը:  Դժբախտաբար մեր կուսակցական կառոյցը այնքան ալ ամուր պատկեր մը չի ներկայացներ այս օրերուն,  սակայն բոլոր հատուածները կը մնան հաւատարիմ մեր նոյն գաղափարական սկզբունքներուն: 

ՌԱԿը իր մէկ դարեայ հարուստ փորձառութեամբ դարձեալ պիտի վերահաստատէ իր ներկայութիւնը ձեւաւորուող հայ նոր սփիւռքի տարածքին` պահելով սերտ ու աւանդական յարաբերութիւնները հայրենի իշխանութեանց հետ:

Վերեւ յիշուած անցեալի այդ մեծ անուններուն օրինակով, այսօր ալ, մեր այժմու տեսլապաշտ ղեկավարներով դարձեալ պիտի բարձրացնենք մեր դրօշը ազգային կեանքէն ներս, դառնալով մնայուն ներկայութիւն քաղաքական ազգային հորիզոնին վրայ:

 

Յ.Վ.