Current Issue

Number 236   July 25, 2021

Baikar Weekly

The ideological

standard bearer

of the Armenian

Democratic

Liberal Party

.... Past Articles
In This Issue ....

 

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՊԱՏՐՈՅԳԸ

ՀԱՆԳԵՑԱ՞Ւ ԹԷ...

No. 235 - July 18

 

ՙՊԱՅՔԱՐ՚Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐԸ ՎԵԹԵՐԱՆՆԵՐՈՒ ՀԵՏ. "ՄԱՍ - Բ"

No. 235 - July 18

 

ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊ.

ԿԱՄ Ի՞ՆՉ ՍՊԱՍԵԼ ՀԱՐԻՐԻԻ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆԷՆ ԵՏՔ

No. 235 - July 18

 

ՈՒՇԱԿՈՐՅՍ ԼԻԲԱՆԱՆԸ ԶԱՌԻԹԱՓԻ ՎՐԱՅ

No. 235 - July 18

 

ԱԼԵՔ  ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

Ամբողջական Հայը, Ամենայն Հայոց Բարերարը

No. 235- July 18

 

ԻՆՉՈ՞Ւ ՎԵՐԸՆՏՐՈՒԵՑԱՒ ՓԱՇԻՆԵԱՆԸ

No. 234 - July 11

 

ԸՆԿԵՐ ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆ

No. 234 - July 11

 

Մեծ Երազի Ճամբուն Ուղեւորները ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ

No. 234 - July 11

 

ԿՐՆԱՅ ՀԵՐԹԸ ՀԱՍՆԻԼ ՆԱԵՒ ԻՐԱՆԻՆ

No. 233 - July 04

 

“ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՏԱՌԱՊԵՑՆՈՂ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԵԼԻ Է ԴԱՐՄԱՆԵԼ` ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆ-ՆԵՐՈՎ”

No. 233 - July 04

 

Հայն աշխարհին դեռ ասելիք ունի

No. 233 - July 04

ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՉԷ ԱՒԱՐՏԱԾ ՏԱԿԱՒԻՆ

Բոլոր անոնք, որոնք հաւատացին կամ յուսացին որ Նոյեմբեր 9, 2020ի հռչակագրով Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը հասաւ իր աւարտին` թիւրիմացութեան մէջ են, քանի կատարուածը թոյլ զինաթուլ մըն էր, հակամէտ` ոեւէ պահին խախտուելու: Եւ իրաւ ալ Իլհամ Ալիեւ յաջորդական իր սադրանքներով այդ բռնկումին հաւանականութիւնը կը բազմապատկէ:

Baderazm-2.jpg

ԼԻԲԱՆԱՆ. ԵՐԿՍԱՅՐՈՒԹԻՒՆ`

ՆԵՐՔԻՆ-ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՒ ԼՈՅՍԻՆ ՏԱԿ

Լիբանանի մասին խօսիլը, կացութիւնը մեկնաբանելը կամ իրավիճակը վերլուծելը, այլեւս, կը կարծեմ, որ զո՜ւր փորձեր են, անիմաստ ճիգեր, նոյնիսկ` անտեղի ժամանակի կորուստ, բայց, փորձենք խորհրդածել:

Lipanan-2.jpg

ՙՊԱՅՔԱՐ՚Ի ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑՆԵՐԸ ՎԵԹԵՐԱՆՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

ԸՆԿԵՐ ՅԱԿՈԲ ԳԱՍԱՐՃԵԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆ. "ՄԱՍ - Գ"

Շարունակուած նախորդ թիւէն

Ինչո՞ւ համար չկրցաք հասարակ յայտարար մը գտնել գաղափարակից կարգ մը ընկերներու հետ եւ զարկ տալ Կեդրոնի բարգաւաճումին:

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Երբ կը խօսինք Հայ-ռուսական յարաբերութիւններուն մասին, անկախ մեր տեսակէտէն` անհրաժեշտ է պատասխանել, թէ Ռուսիան ընդհանրապէս ինչպէ՛ս կը վերաբերի Հայաստանի հետ: Կովկասը միշտ ալ ռազմավարական կարեւոր նշանակութիւն ունեցող տարածաշրջան մը եղած է Ռուսիոյ համար: Այժմու Ռուսիան ցարական ժամանակաշրջանէն ներգրաւուած է Կովկասի աշխարհաքաղաքական բոլոր զարգացումներուն` պաշտպանելով իր աւանդական շահերը:

Hay Rusagan-2.jpg